Wróć do listy publikacji

Elektroliza SPE/PEM – innowacyjna technologia.

18 stycznia 2018
  • Wodór i Zdrowie

Elektroliza SPE/PEM – innowacyjna technologia generowania wody o dużej zawartości wodoru.

Woda o dużej zawartości wodoru charakteryzuje się wysoką zawartością cząsteczek nasyconego wodoru (H2) jest obecnie przedmiotem ponad 500 badań naukowych opisujących ponad 140 różnych schorzeń.

Różne testy wskazują na doskonałe, selektywne zdolności przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciw apoptozowe oraz możliwość wsparcia sygnalizowania komórkowego. Woda ta różni się od wody generowanej przez elektroniczne jonizatory wody, ponieważ nie zwiększa współczynnika pH otrzymanej wody, natomiast zwiększa poziom potencjału redox przeciwutleniaczy i poziom nasyconego wodoru.

Jest kilka sposobów produkowania wodoru, jednym z nich jest elektroliza SPE/PEM.

Nasze produkty umożliwiające uzyskanie wody o dużej zawartości wodoru wykorzystują technologię SPE (polimerowych elektrolitów litych) natomiast płytka do elektrolizy wykorzystuje membranę PEM (membrana wymiany protonów), umożliwiając uzyskanie CZYSTEJ i BEZPIECZNEJ wody o wysokiej zawartości wodoru, wolnej od takich produktów jak OZON, CHLORKI i inne UTLENIACZE.

W przypadku braku zastosowania elektrolizy opartej na technologii SPE/PEM w generatorach H2, generowana woda nie jest czysta w 100% i może zawierać ozon, chlorki i inne produkty uboczne, które nie powinny być wprowadzane do organizmu.

Generatory wodoru/urządzenia wykorzystujące elektrolizę SPE/PEM produkują wodę o zawartości wodoru rzędu 1000 – 1400 ppb (części na miliard) w krótkim czasie. Charakteryzuje się wysokim potencjałem redox, natomiast potencjał redukcji wodoru kształtuje się na poziomie -450~-550mV a nawet wyższym.

Woda o dużej zawartości wodoru wygenerowana w ten sposób ma neutralny współczynnik pH, który czyni ją przydatną dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia. Woda ta jest bardzo korzystna dla organizmu ludzkiego, ponieważ z natury większość zdrowych organów i płynów ustrojowych również ma neutralne pH.

Ponieważ nie następuje zmiana współczynnika pH (stężenia jonów wodoru) w trakcie procesu generowania wody nasyconej wodorem nie występuje tu kontrowersyjna kwestia dotycząca wad i zalet wody wysoko alkalicznej.

Jaki rodzaj wody o wysokim nasyceniu wodorem pijesz?

Technologia PEM/SPE z membraną wymiany protonówZwykła elektroliza
1.      Wzbogacenie wody czystym wodorem H2, bez produktów ubocznych takich jak (O2, O3, Cl2) 2.      Usuwanie tlenu z wody. 3.      Produkcja wodoru H2 nie zależy od poziomu zawartości minerałów w wodzie. 4.      Możliwość stosowania wody destylowanej lub uzyskanej drogą odwróconej osmozy. 5.      Wysokie stężenie wodoru (ponad 1 ppm) 6.      Wysoka żywotność elektrody1.      Wzbogacenie wody wodorem przy jednoczesnym występowaniu produktów ubocznych (O2, O3, Cl2) jeżeli nie zastosowano 100% czystej wody. 2.      Brak usuwania tlenu z wody 3.      Produkcja wodoru jest zależna od obecności minerałów w wodzie. 4.      Konieczność stosowania wody pitnej o dużej zawartości minerałów. 5.      Niewielkie stężenie wodoru (mniej niż 0,8 ppm) 6.      Niska żywotność elektrody.

Elektroliza SPE/PEM

Schemat membrany wymiany protonów (PEM) jest sercem urządzenia do nasycania wodorem opartego na działaniu ogniw elektrolitycznych. Membrana PEM wraz z polimerowym elektrolitem litym SPE różni się znacznie od membran stosowanych w zwykłych jonizatorach alkalicznych. Poniżej znajduje się schemat zawierający opis komponentów i streszczenie procesów chemicznych zachodzących podczas produkcji wodoru. 1) Woda na anodzie jest źródłem dodatnich jonów wodoru H+. 2) Membrana PEM umożliwia migrację jonów H+ z anolitu na katodę. 3). Na katodzie, jony wodoru H+ łączą się z elektronami ze źródła zasilania (reakcja redox), aby utworzyć atomy wodoru, które łączą się ze sobą produkując wodór w postaci gazu H2 4).

Tlen w postaci gazowej, który jest produkowany na anodzie (w wyniku utleniania wodorotlenku) musi znaleźć ujście. W przeciwnym wypadku zamiast tlenu może powstawać chlorek w postaci gazowej o stężeniu zależnym od zawartości chloru w wodzie wyjściowej. 5). Membrana PEM zawiera elektrolit (SPE, polimerowy elektrolit lity, przewodnik elektryczny) dlatego też elektroliza nie jest zależna od obecności minerałów w wodzie wyjściowej. 6). Niższy opór elektryczny pomiędzy anodą i katodą skutkuje niższym spadkiem napięcia i przekłada się na skuteczniejszą produkcję H2. 7). Ponieważ współczynnik pH wody pitnej nie ulega zwiększeniu, taki rodzaj działania nie sprzyja wydzielaniu się wapnia, co w znacznym stopniu zmniejsza stopień narastania kamienia w układzie. Technologia PEM została stworzona przez pana Randy’ego Sharpe.

 KRÓTKI OPIS – Elektroliza SPE/PEM:

  • Elektroliza wykorzystująca technologię SPE/PEM jest nową, innowacyjną metodą generowania wodoru.
  • Generatory/urządzenia produkujące wodę nasyconą wodorem korzystające z technologii SPE/PEM pozwalają na uzyskanie BEZPIECZNEJ i CZYSTEJ wody o wysokiej zawartości wodoru.
  • W wodzie NIE MA OZONU, CHLORKÓW i innych TLENKÓW
  • Wysokie stężenie wodoru 1000 – 1400 ppb (1-1,4 ppm) uzyskiwane w bardzo krótkim czasie.
  • Wysoka moc redox – potencjał redukcji wodoru rzędu -450~-550mV i więcej.
  • Wygenerowana woda o dużej zawartości wodoru ma neutralny współczynnik pH co czyni ją przydatną dla każdego.
  • Woda: Lekka i prosta do picia w porównaniu z wodą z kranu.
  • Dzienne spożycie: wg. potrzeb i własnych spostrzeżeń, ogólne zalecenia mówią o piciu co najmniej 2 litry wody dziennie.
  • Stosowanie: Bez ograniczeń wiekowych.
Udostępnij:
Poprzedni Woda nasycona wodorem, a sportowcy 15 maja 2017 Następny Przeciwutleniające działanie wody nasyconej wodorem strażnikiem zdrowia. 27 lutego 2018
Podobnie wpisy z kategorii