Wróć do listy publikacji

Woda nasycona wodorem, a sportowcy

15 maja 2017
  • Wodór i Zdrowie

Zahamowanie uszkodzeń DNA

<<Metoda weryfikacji>>

Sportowcy spożywali dwa rodzaje wody przez dwa następujące po sobie tygodnie (330ml/3x dziennie), po czym porównano stopień uszkodzeń DNA spowodowanych przez reaktywne formy tlenu.

B – Woda nasycona wodorem, A – woda mineralna

Gdy DNA ulega uszkodzeniom spowodowanym przez reaktywne formy tlenu, uszkodzenia są naprawiane przez enzymy. 8-OHdG jest produkowany w trakcie tego procesu, transportowany przez układ krwionośny i wydzielany w moczu. Obserwowano stopień uszkodzenia DNA poprzez pomiary zawartości tej substancji w moczu (stopień produkcji). 8-OHdG jest markerem tlenowego uszkodzenia DNA

<<Metoda porównawcza>>

W badaniu udział wzięło 7 sportowców, mężczyzn (4 sprinterów i 3 biegaczy długodystansowych), którzy spożywali wodę nasyconą wodorem (B) i zwykłą wodę mineralną (A) tydzień przed wykonywaniem ćwiczeń fizycznych. W celach porównawczych zmierzono poziom 8-OHdG w moczu sportowców.

<<Weryfikacja A>>

Wyniki pochodzące od 7 badanych

Porównanie całkowitego poziomu 8-OHdG w moczu po tygodniu spożywania obu rodzajów wody

Na wykresach widać, że spożywana woda nasycona wodorem zmniejsza poziom 8-OHdG wydalanego z moczem u wszystkich siedmiu badanych. 

<<Weryfikacja B>>

Wyniki pochodzą od Sprintera oznaczonego literą D

Porównanie poziomu 8-OHdG wydalanego z moczem w poszczególnych dniach tygodnia.

Na wykresach widać, że spożywanie wody wzbogaconej wodorem zmniejsza poziom 8-OHdG wydalanego z moczem każdego dnia.

Wyniki weryfikacji

Na podstawie wyników badań można wykazać, że konsumpcja wody wzbogaconej wodorem przed ćwiczeniami fizycznymi zmniejsza poziom 8-OHdG wydalanego z moczem o 20%, w porównaniu do konsumpcji zwykłej wody mineralnej.

Innymi słowy, spożywanie wody nasyconej wodorem przed wykonywaniem ćwiczeń fizycznych zmniejsza poziom uszkodzenia DNA spowodowanego przez reaktywne formy tlenu (rodniki hydroksylowe).

Woda zawierająca wodór jest więc skuteczną metodą umożliwiającą zmniejszenie uszkodzeń DNA i zmęczenia spowodowanego stresem fizycznym i forsownym treningiem.

Udostępnij:
Poprzedni Dobroczynny wpływ jonów ujemnych a badania Aleksandra Czyżewskiego 15 maja 2017 Następny Elektroliza SPE/PEM – innowacyjna technologia. 18 stycznia 2018
Podobnie wpisy z kategorii