Wróć do listy publikacji

Dlaczego oczyszczanie powietrza powoduje zbieranie się zabrudzeń na różnych powierzchniach?

21 listopada 2023
  • Artykuły o powietrzu

Jonizatory mogą znacząco poprawić jakość powietrza w naszych domach, wychwytując szkodliwe cząsteczki i dostarczając dobroczynne jony ujemne. Paradoksalnie ten sam proces, który oczyszcza powietrze, powoduje akumulację zabrudzeń na powierzchniach, co stawia nas przed nowymi wyzwaniami w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach. Dlaczego tak się dzieje? 

We współczesnym świecie, gdy większość z nas spędza do 90% czasu w pomieszczeniach, jakość powietrza w naszych domach i miejscach pracy ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zanieczyszczenia takie jak pył, dym, pleśń, a nawet mikroskopijne cząsteczki pochodzące z chemikaliów domowych mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych – od lekkich alergii po poważne choroby układu oddechowego. Biorąc pod uwagę to ryzyko, coraz więcej uwagi poświęca się metodom oczyszczania powietrza, mającym na celu redukcję lub eliminację obecności szkodliwych czynników w naszym bezpośrednim otoczeniu.

Wśród różnorodnych technologii dostępnych na rynku jonizatory powietrza są szczególnie efektywne w walce z drobnymi cząsteczkami zanieczyszczeń. Urządzenia te działają, wytwarzając jony ujemne, które przyciągają i neutralizują cząsteczki zanieczyszczeń, zapewniając tym samym czystsze powietrze do oddychania. Nie tylko wyłapują z powietrza szkodliwe substancje, ale także mogą przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i nastroju.

Jednak to, co stanowi o sile jonizatorów, bywa także źródłem pewnych niedogodności. Mechanizm działania tych urządzeń sprawia, że zjonizowane cząsteczki zanieczyszczeń stają się cięższe i osiadają na różnych powierzchniach w pomieszczeniu, takich jak ściany, meble czy podłoga. Aby wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, należy najpierw wyjaśnić, jak w ogóle pracują jonizatory powietrza.

Jonizatory powietrza – jak działają?

Jonizatory powietrza to urządzenia, które wykorzystują elektryczność do wytwarzania jonów, czyli atomów lub molekuł, które posiadają nadmiar lub niedobór elektronów, nadając im ładunek elektryczny. W praktyce większość jonizatorów emituje jony ujemne, które przyciągają cząsteczki zanieczyszczeń o ładunku dodatnim – takie jak kurz, pyłki czy dym tytoniowy – powodując ich skupienie, a następnie osiadanie na powierzchniach lub w filtrach urządzenia, co uniemożliwia im ponowne uniesienie się w powietrze.

Wyróżnia się kilka typów jonizatorów powietrza, które można zastosować w zależności od potrzeb i warunków pomieszczeń:

  • Jonizatory bezpośrednie – emitują jony do powietrza bezpośrednio w celu neutralizacji cząsteczek zanieczyszczeń.
  • Jonizatory pośrednie – wykorzystują elektrody do wytwarzania jonów, które następnie są wprowadzane do strumienia powietrza.
  • Jonizatory z filtrami HEPA lub węglowymi – po wyłapaniu zanieczyszczeń mechanicznie dodatkowo oczyszczają powietrze z jonów ujemnych.
  • Plazmowe jonizatory powietrza – działają na zasadzie wykorzystania plazmy do produkcji jonów, które są następnie uwalniane do powietrza w celu neutralizacji zanieczyszczeń. Proces ten polega na wytworzeniu elektrycznego wyładowania, które powoduje jonizację gazów obecnych w powietrzu, głównie tlenu i azotu, wytwarzając plazmę, czyli gaz składający się z wolnych elektronów, jonów dodatnich i obojętnych atomów lub cząsteczek.
  • Autorskie rozwiązania jak np. Ion System Plazma Home: jonizator powietrza, który oprócz produkcji jonów ujemnych

Porównując jonizatory do innych technologii oczyszczania powietrza, jak filtry HEPA czy oczyszczacze z aktywnym węglem, warto zwrócić uwagę na ich unikalną zdolność do redukcji mikroskopijnych cząsteczek, które mogą unikać większych, tradycyjnych filtrów. Jonizatory są często chwalone za cichą pracę i niskie zużycie energii, jednak w przeciwieństwie do filtrów HEPA, nie usuwają cząsteczek z powietrza, a jedynie je osadzają.

Oczyszczanie powietrza a zbieranie się zabrudzeń

Czystość powietrza w naszych domach i miejscach pracy jest niezwykle istotna, jednak paradoksalnie proces oczyszczania powietrza za pomocą jonizatorów może prowadzić do zbierania się zabrudzeń na różnych powierzchniach. Dzieje się tak z powodu charakterystycznych właściwości jonizacji i zjawisk elektrostatycznych, które są nieodłącznym elementem tego procesu.

Jonizacja powietrza polega na nadawaniu cząstkom zanieczyszczeń ładunku elektrycznego. Gdy cząsteczki takie jak kurz, dym, czy alergeny stają się zjonizowane, ich ładunek powoduje, że przyciągają one inne, przeciwnie naładowane cząstki. W rezultacie zjonizowane cząsteczki łączą się, tworząc większe aglomeraty, które są zbyt ciężkie, aby pozostać w zawieszeniu i w rezultacie osiadają na powierzchniach. Takie osadzanie jest jednym z mechanizmów, za pomocą których jonizatory oczyszczają powietrze, jednak skutkiem ubocznym jest gromadzenie się brudu i kurzu na meblach, podłogach czy ścianach.

Warto jednak zaznaczyć, że zneutralizowane zanieczyszczenia gromadzące się na ścianach, szafkach i podłogach nie trafiają z oddechem do naszych płuc.

Zjawisko elektrostatyczne odgrywa kluczową rolę w akumulacji brudu na powierzchniach. Zyskują one ładunek elektryczny i zaczynają przyciągać do siebie cząsteczki z otoczenia. W domach z jonizatorami powietrza często można zaobserwować, że na powierzchniach zbiera się więcej kurzu niż w pomieszczeniach, gdzie takie urządzenia nie są używane. Powierzchnie te, w zależności od materiału, z którego są wykonane, mogą naładować się elektrostatycznie, przyciągając zjonizowane cząsteczki z powietrza.

Osoby korzystające z jonizatorów powietrza mogą zauważyć, na przykład, że telewizory i monitory komputerowe, które często generują własne pole elektrostatyczne, przyciągają większą ilość kurzu. Podobnie osoby noszące ubrania wykonane z syntetycznych materiałów mogą doświadczać, że te materiały przyciągają zanieczyszczenia z powietrza, co jest szczególnie zauważalne w pomieszczeniach, gdzie powietrze jest oczyszczane jonizatorami. Zrozumienie tego zjawiska pomaga w podjęciu odpowiednich kroków, aby minimalizować gromadzenie się brudu i utrzymać czystość w domu, nawet używając jonizatorów. Regularne wietrzenie pomieszczeń i czyszczenie powierzchni może znacznie zmniejszyć efekty elektrostatycznej akumulacji zanieczyszczeń.

Oddychanie ujemnie zjonizowanym powietrzem – korzyści potwierdzone naukowo

Korzyści płynące z oddychania czystym, ujemnie zjonizowanym powietrzem są przedmiotem licznych badań naukowych. Rezultaty tych badań dostarczają nam coraz to nowszych dowodów na pozytywny wpływ jonizacji na zdrowie ludzkie.

W literaturze naukowej dostępnej na ten temat znajdziemy wiele publikacji analizujących wpływ jonizacji powietrza na różne aspekty zdrowotne. Obejmują one zarówno badania krótkoterminowe, jak i długofalowe obserwacje wpływu ujemnych jonów na samopoczucie, jakość snu, zdolność koncentracji, a nawet na redukcję objawów alergicznych i astmatycznych. Ponadto wiele z nich podkreśla redukcję stresu i poprawę ogólnego samopoczucia wśród osób wystawionych na działanie ujemnie zjonizowanego powietrza.

Jednym z wyników takich badań jest praca „Negative Air Ions and Their Effects on Human Health and Air Quality Improvement” opublikowana w renomowanym czasopiśmie „International Journal of Molecular Sciences” przez grupę naukowców z National University of Singapore pod kierownictwem dr Shu-Ye Jiang [1].

Badanie to skupiało się na metodologii polegającej na eksperymentalnym wystawieniu grupy osób na działanie ujemnych jonów w kontrolowanych warunkach. Mierzone były różne parametry fizjologiczne przed i po ekspozycji na ujemnie zjonizowane powietrze. Wnioski płynące z badania były obiecujące. Naukowcy stwierdzili, że regularna ekspozycja na ujemne jony może przynieść ulgę osobom cierpiącym na chroniczne schorzenia dróg oddechowych, poprawić efektywność funkcji poznawczych, a nawet zmniejszyć objawy depresji. Podkreślono także potencjalne korzyści związane z poprawą jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, co jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie publiczne. Należy podkreślić, że to tylko jeden przykład z wielu badań, które potwierdzają dobroczynny wpływ oddychania ujemnie zjonizowanym powietrzem na ludzki organizm.

Używanie jonizatorów powietrza ma wiele korzyści, w tym potencjał do poprawy jakości powietrza wewnętrznego i pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka. Mimo że proces ten może prowadzić do gromadzenia się zabrudzeń na różnych powierzchniach, jest to efekt uboczny, któremu można łatwo zaradzić dzięki systematycznemu czyszczeniu tych powierzchni.

Źródło:

[1]: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213340/

Wszelkie materiały, artykuły (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone na serwisie „jonizatory.eu” chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Ich kopiowanie lub modyfikacje będą zgłaszane do odpowiednich służb.
Wpisy oraz informację zawarte w art. nie zastępują prowadzenia terapii zalecanych przez lekarza prowadzącego lub ośrodki zdrowia.

Udostępnij:
Poprzedni Substancje unieszkodliwiane przez jonizator powietrza? 07 listopada 2023 Następny Różnica pomiędzy inhalacją czystego H2 i gazu Browna. 04 grudnia 2023
Podobnie wpisy z kategorii