Wróć do listy publikacji

Substancje unieszkodliwiane przez jonizator powietrza?

07 listopada 2023
  • Artykuły o powietrzu

Obecnie zanieczyszczenie środowiska jest dużym problemem. Odzwierciedla się to przede wszystkim w bardzo złej jakości powietrza, którym oddychamy. Niektórych pyłów i zanieczyszczeń nie sposób uniknąć, ich długotrwałe wdychanie negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Aby oczyścić powietrze w pomieszczeniu, gdzie mieszkamy lub pracujemy, warto zainwestować w jonizator powietrza. Sprawdźmy, jakie zanieczyszczenia unieszkodliwi takie urządzenie.

Zgodnie z najnowszymi danymi, aż 99% światowej populacji mieszka w regionach, gdzie jakość powietrza nie spełnia zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2016 roku zła jakość powietrza przyczyniła się do 4,2 mln zgonów na świecie.

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce można zauważyć trend malejący stężenia substancji szkodliwych w powietrzu tj. dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawieszony PM10 i PM 2,5, a także metali ciężkich: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni). Jednak pomimo to, wyniki te są dalekie od zaleceń wydanych przez WHO.

W roku 2020 najczystszym powietrzem w Polsce oddychali mieszkańcy północnych rejonów, czyli województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 było w regionach południowej Polski, w województwach: małopolskim, śląskim, podkarpackim, opolskim i dolnośląskim. Dodatkowo aglomeracja krakowska i górnośląska zmagała się z wysokim stężeniem dwutlenku azotu i arsenu.

Głównymi źródłami emisji pyłu PM10 w Polsce jest niska emisja (46%), przemysł (20%), rolnictwo (12%). Natomiast za stężenie benzo(a)pirenu odpowiada niska emisja (84%), przemysł (10%), odpady (3%), rolnictwo (2%) i transport drogowy (1%)[1].

Na czym polega jonizacja?

Jonizacja to proces, w którym z obojętnego atomu lub cząsteczki powstają jony naładowane ujemnie albo dodatnio. Naładowane jony przyciągają cząsteczki o przeciwnym ładunku. Jonizacja to proces, który można zauważyć w środowisku naturalnym. Występuje w górach, przy wodospadach, w lesie oraz po burzy. Przebywając w takich miejscach, odczuwamy rześkość i czystość powietrza, które sprawia, że nasze samopoczucie się polepsza. Jony naładowane dodatnio i ujemnie przyłączają się do wody, następnie pękają i dzięki temu powietrze staje się orzeźwiające.

Wyróżniamy dwa rodzaje jonów – ujemne i dodatnie. Jony dodatnie, czyli kationy to elektrycznie naładowane atomy, które tworzą się w wyniku utraty jednego lub więcej elektronów. W naturze jony dodatnie powstają przez kurz, silny wiatr lub wilgoć. W domu takie jony tworzą sprzęty elektryczne, a w mieście – smog. Jony ujemne (aniony) tworzy natura, np. woda, rośliny oraz wyładowania atmosferyczne podczas burzy. Jony te są statycznie przyciągane do cząsteczek unoszących się w powietrzu tj. kurz, zarodniki, pleśń lub sierść. Przez wysoki ładunek ujemny jonów wszystkie zanieczyszczenia przyjmują go i spadają na podłogę. Jony ujemne mają pozytywny wpływ na samopoczucie człowieka i podnoszą poziom energii.

Jak działa jonizator?

Jonizator powietrza to urządzenie, które neutralizuje zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, dostarczając świeżego i czystego tlenu, działającego dobrze na ciało i mózg człowieka. Urządzenia takie opierają swoje działalnie na wytwarzaniu jonów ujemnych, które neutralizują szkodliwe dla zdrowia jony dodatnie znajdujące się w powietrzu.

Jako przykład można wymienić pokojowy jonizator Ion System. To urządzenie, które skutecznie usuwa z powietrza pyły zawieszone oraz inne zanieczyszczenia. Jonizator działa bardzo cicho i emituje dużą ilość jonów ujemnych, tworząc w pomieszczeniu korzystny klimat poprzez oczyszczenie powietrza ze szkodliwych substancji.

Jakie substancje neutralizuje jonizator?

Jonizator wytwarza jony ujemne, które po zetknięciu się z bakterią, kurzem lub inną szkodliwą substancją niszczą jej błonę komórkową, jednocześnie ją unieszkodliwiając. Zneutralizowane zanieczyszczenia opadają na podłogę lub inne powierzchnie. Z tego powodu ważne jest, aby po jonizowaniu powietrza w pomieszczeniu przetrzeć szmatką powierzchnie i blaty oraz odkurzyć podłogę. W ten sposób całkowicie pozbędziemy się zanieczyszczeń.

Jonizacja powietrza ma właściwości prozdrowotne:

  • usuwa bakterie, wirusy i inne szkodliwe drobnoustroje, dzięki czemu jest skuteczna w dolegliwościach alergicznych, astmatycznych oraz przy nadciśnieniu,
  • dla wielu osób jest doskonałym wsparciem przy migrenach i zapaleniu dróg oddechowych;
  • usuwa zarodniki pleśni i grzybów, ograniczając ich rozwój na ścianach i w innych zawilgoconych miejscach;
  • neutralizuje szkodliwe pyłki zawieszone, czyli tzw. smog (PM10 i PM2,5) oraz inne metale ciężkie;
  • neutralizuje szkodliwe promieniowanie z urządzeń elektrycznych.

Jonizator powietrza to urządzenie, które poprzez wytwarzanie jonów skutecznie niszczy w powietrzu szkodliwe substancje. Z tego powodu wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka, eliminując migreny i niwelując dolegliwości alergiczne. Poprawia także jakość snu i koncentrację.

Źródło:

[1]: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/jakosc-powietrza-Polska-szkodliwe-substancje-raport-zalecenia-11433.html

Wszelkie materiały, artykuły (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone na serwisie „jonizatory.eu” chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Ich kopiowanie lub modyfikacje będą zgłaszane do odpowiednich służb.

Udostępnij:
Poprzedni Jak poradzić sobie z bakteriami w wodzie pitnej? 31 października 2023 Następny Dlaczego oczyszczanie powietrza powoduje zbieranie się zabrudzeń na różnych powierzchniach? 21 listopada 2023
Podobnie wpisy z kategorii