Wróć do listy publikacji

Przerost serca – wodór i jego działania łagodzące

07 maja 2024
  • Wodór i Zdrowie
Wodór w walce o Twoje serce-jonizatory.eu

Badanie w zakresie: “Wodór łagodzi przewlekły, przerywany przerost serca wywołany niedotlenieniem poprzez regulację metabolizmu żelaza

Dodany: maj 2024 r. przez jonizatory.eu

W organizmie człowieka żelazo jest mikroelementem niezbędnym, który bierze udział w najważniejszych procesach fizjologicznych jak transport elektronów, oddychanie komórkowe i synteza DNA. Niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu żelaza, ponieważ nadmierne jego nagromadzenie może przyspieszyć wytwarzanie RFT w reakcji Fentona, zaostrzając uszkodzenia oksydacyjne. Badanie wykazało, że wdychanie wodoru (H2) w atmosferze CIH może złagodzić przeciążenie żelazem w komórkach nabłonka kanalików nerkowych i uszkodzenie nerek.

eBook Woda Wodorowa tutaj

Zaburzenia pracy serca i żelazo

Obturacyjny bezdech senny (OSA) to powszechnie występujące zaburzenie snu. Wiąże się ono z chorobami krążenia jak nadciśnienie, choroba wieńcowa serca i przerost serca. Przewlekła, przerywana hipoksja (CIH), czyli określona zmiana patologiczna w OBS generuje wytwarzanie reatywnych form tlenu (ROS), przez co prowadzi do uszkodzeń oksydacyjnych lub apoptozy. ROS mają negatywny wpływ na błonę serca, prowadząc do niszczenia jej struktury i funkcjonalności. W efekcie prowadzi to do autolizy kardiomiocytów. Dodatkowo nawracające epizody bezdechu sennego zwiększają ciśnienie w klatce piersiowej, zwiększając obciążenie następcze lewej komory i wywołując przerost serca.

Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu żelaza w organizmie, ponieważ jego nadmierne nagromadzenie może doprowadzić do zaostrzenia uszkodzeń oksydacyjnych. Kluczowe znaczenie ma homeostaza żelaza, która jest potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania komórek ssaków, ma dobry wpływ na układ krążeniowy. Badania wykazały, że przeciążenie żelazem może spowodować przerost lewej komory i feroptozę. To ostatecznie może doprowadzić do zaburzeń pracy serca. W trakcie badań zauważono pozytywny wpływ desferrioksaminy (DFO), środka chelatującego żelazo, na przerost serca. Potwierdza to, że odkładanie się żelaza może przyczyniać się do przerostu serca.

Najnowsze badania wykazały, że wdychanie wodoru (H2) może złagodzić przeciążenie żelazem w komórkach nabłonka kanalików nerwowych i uszkodzenie nerek. Wodór wykazuje korzystne właściwości dla organizmu, działa przeciwzapalnie, przeciwapoptycznie. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom może skutecznie rozprzestrzeniać się po całym organizmie i docierać do wszystkich komórek. H2 nie wykazuje niekorzystnych reakcji i nie utrudnia procesów metabolicznych, reakcji REDOX ani wytwarzania ROS biorących udział w sygnalizacji komórkowej. Badanie kliniczne wykazało, że wdychanie gazowego wodoru 2,4% przez 72 godziny nie spowodowało żadnych zmian we wskaźnikach fizjologicznych. Obecne badania wykazały, że terapia obejmująca sól fizjologiczna wzbogaconą w wodór i jego wdychanie, mogą złagodzić uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjne oraz przerost lewej komory serca.

Pozytywne działanie wodoru

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że wodór łagodzi dysfunkcję wywołaną przez CIH. Serce posiada znaczną liczbę mitochondriów, które służą jako źródło energii, jednocześnie są podatne na uszkodzenia. U zwierząt, u których wykryto niekompletność strukturalną mitochondriów serca i u tych, gdzie występowała stosunkowo nienaruszona struktura mitochondrialną serca, poziom potencjału błony mitochondrialnej wykazał znaczny spadek, który został złagodzony po zastosowaniu wodoru. Badania te potwierdzają, że H2 ma znaczący wpływ na zmniejszenie uszkodzeń mitochondriów wywołanych CIH.

Wodór skutecznie hamuje stres oksydacyjny w tkance serca wywołany CIH. Nieprawidłowości mitochondrialne przyczyniają się do wystąpienia stresu oksydacyjnego. Zastosowanie H2 wykazało zdolność do odwrócenia poziomów białka. To potwierdza, że wodór może zwiększać zdolność przeciwutleniającą i łagodzić uszkodzenia wywołane nadtlenkiem.

Wodór zmniejszył złogi żelaza w tkance sercowej CIH poprzez zwiększenie poziomu FPN1. Podczas badań stwierdzono, że nadmierny poziom żelaza stymuluje produkcję RFT i zaostrza uszkodzenia oksydacyjne. Podanie H2 spowodowało wzrost poziomu FPN1 i zmniejszenie poziomów DMT1, utrzymując w ten sposób równowagę metaboliczną żelaza w tkance serca podczas ekspozycji na CIH.

Problem z przerostem serca i przeciwzapalne działanie wodoru

Istnieją dowody, że OBS odgrywa rolę w tworzeniu się uszkodzeń w układzie sercowo-naczyniowym. CIH jest określana jaka pierwotna patologiczna cecha OBS, gdyż powtarzające się epizody z niedoborem tlenu mogą spowodować przerost lewej komory serca i dysfunkcję serca.

Wszystkie wyniki wskazują, że narażenie na CIH może powodować przerost serca. Wodór (H2) ma silne właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwapoptyczne. Dzięki temu przenika przez większość błon komórkowych i wpływa na postęp chorób sercowo-naczyniowych. Może również przeciwdziałać zwyrodnieniu mitochondriów oraz zmianom w lewej komorze spowodowanych niedotleniem w zespole bezdechu sennego. H2 działa ochronnie na układ sercowo-naczyniowy i poprawia czynności serca. Regularne spożywanie wody bogatej w wodór może chronić przed uszkodzeniami spowodowanymi chorobami zapalnymi serca. Badania potwierdzają, że narażenie na CIH jest w stanie wywołać przerost serca, natomiast H2 ma potencjał łagodzenia powstałych uszkodzeń.

Mitochondrialny stres oksydacyjny

Mitochondria, które są ważną częścią komórki, wywierają duży wpływ na postęp przerostu mięśnia sercowego. Niektóre badania wykazały, że zaburzenie funkcji mitochondriów wywołujące zaburzenia metabolizmu energetycznego, może doprowadzić do przerostu mięśnia sercowego. Pojawienie się przerostu sercowego jest powiązane z mitochondrialnym stresem oksydacyjnym, który jest źródłem RFT. Wiele badań potwierdziło, że zmniejszenie wytwarzania RFT może złagodzić przerost serca. Dodatkowo przeprowadzone doświadczenia wykazały, że struktura mitochondriów ujawnia uszkodzenia, którym towarzyszy wzrost poziomu ROS. Zmiany te przyczyniają się do rozregulowania dynamiki mitochondriów. Zniszczenie struktury mitochondriów i rozregulowanie funkcji są ściśle powiązane z podwyższeniem stresu oksydacyjnego.

Odkładanie się żelaza a wdychanie H2

Żelazo jest niezbędnym składnikiem w organizmie, który spełnia ważną funkcję w utrzymaniu optymalnej funkcji mitochondriów przez udział w metabolizmie energetycznym. Jednak nadmierne przechowywanie żelaza powoduje wytwarzanie znacznej ilości LIP, co przekłada się na produkcję RFT, a w rezultacie na uszkodzenia oksydacyjne. Badania wykazały, że nadmiar żelaza ma bezpośredni wpływ na pobudzenie i skurcze w kardiomiocytach, co może prowadzić do dysfunkcji rozkurczowej. Dodatkowo wytwarzanie RFT za pomocą katalizy żelaza może podnieść poziom LIP poprzez wiązanie żelaza w klastry lub inne wrażliwe formy. Badania wykazały, że CIH doprowadził do zwiększonej ekspresji białek, jednocześnie zmniejszając działanie FPN1. Do tego CIH zwiększa również odkładanie się żelaza. Można proces ten złagodzić za pomocą wdychania lub spożywania wodoru, co prowadzi do odwrócenia ekspresji tych białek.

Wcześniej prowadzone badania wykazały, że wodór może utrudniać gromadzenie się żelaza w komórkach nabłonka kanalików nerkowych oraz łagodzić uszkodzenie nerek przez modulowanie ekspresji białek HIF, hepcydyny i FPN. Hepcydyna jest kluczowym hormonem regulującym poziom żelaza w organizmie. Podwyższony jej poziom może utrudniać ekspresję białka FPN1, co prowadzi do zmniejszenia uwalniania żelaza i jego nadmierne gromadzenie. Badanie wykazało także, że ekspozycja CIH spowodowała wzrost poziomu hepcydyny, czemu towarzyszyło zwiększenie poziomu żelaza w tkance hipokampa. Po leczeniu wodorem zaobserwowano spadek poziomu hepcydyny oraz zwiększenie poziomu białka FPN1, które kontrolowało gromadzenie się żelaza.

Podsumowując, badania wykazały potencjalną zależność pomiędzy podwyższonym poziomem żelaza w kardiomiocytach a występowaniem stresu oksydacyjnego i zaburzeniami funkcji mitochondriów po narażeniu na CIH. Zaobserwowano, że wodór ogranicza gromadzenie żelaza w komórkach poprzez zwiększenie ekspresji FPN1, jednocześnie łagodząc przerost serca i upośledzenie mitochondriów.

Tłumaczenie własne Symec Consulting jonizatory.eu na podstawie Hydrogen Attenuates Chronic Intermittent Hypoxia-Induced Cardiac Hypertrophy by Regulating Iron Metabolism, https://www.mdpi.com/1467-3045/45/12/636

O innych zaletach inhalacji wodorowej przeczytasz tutaj.

*Zastrzeżenie:

Produkty, artykuły i inne treści na jonizatory.eu nie są do diagnozowania, leczenia, łagodzenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie lub w zaburzeniach zdrowia. Artykuły/treści na stronie nie zostały poddane zatwierdzeniu przez agencje rządowe. Treści publikowane na serwisie nie mogą być traktowane jako porady lekarskie lub diagnozowanie jakiejkolwiek choroby. W odniesieniu do spraw dotyczących leczenia konieczny jest kontakt z pracownikami służby zdrowia.

Wszelkie materiały, artykuły (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone na serwisie “jonizatory.eu” chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Ich kopiowanie lub modyfikacje będą zgłaszane do odpowiednich służb.

Udostępnij:
Zneutralizowany rodnik hydroksylowy Poprzedni Wolne rodniki tlenowe a wpływ wodoru molekularnego na stres oksydacyjny. 08 marca 2024 Następny 8 ważnych pytań i odpowiedzi na temat stosowania wodoru molekularnego 09 maja 2024 8 pytań i odpowiedzi odnośnie zastosowania wodoru molekularnego dla zdrowia
Podobnie wpisy z kategorii