Wróć do listy publikacji

Kwas podchlorawy w walce z COVID-19

10 czerwca 2021
  • Wodór i Zdrowie

Chirurg musi mieć niedrogi, dostępny, nietoksyczny i praktyczny środek dezynfekujący, który jest skuteczny przeciwko wirusowi COVID-19. Celem tego artykułu jest analiza dowodów na codzienne stosowanie kwasu podchlorawego w gabinetach lekarskich.

Metodą zastosowaną do zebrania zaleceń był przegląd literatury, w tym dowody na to, że rozwiązanie z kwasem podchlorawym jest stosowane w różnych lokalizacjach i branżach innych niż klinika ustno-szczękowo-twarzowa. Wyniki wskazują, że kwas podchlorawy może być stosowany w szerokim zakresie do dezynfekcji przeciwko wirusowi COVID-19.

COVID-19 – struktura wirusa i mechanizm infekcji

Koronawirusa 2019 (COVID-19) to nowy wirus. Powoduje ciężki ostry zespół oddechowy. Koronawirus 2 zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) jest czynnikiem odpowiedzialnym za chorobę zakaźną z powierzchni na powierzchnię, która zarażała około 4,7 miliona osób na dzień (dane na 17 maja 2020 r.). Lekarze potrzebują możliwości ograniczenia i kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa między sobą a pacjentami.

COVID-19 jest otoczkowym, dodatnim, jednoniciowym wirusem RNA o średnicy około 60 do 140 nm. Glikoproteina S1 Spike wirusa silnie wiąże się z receptorem enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), co umożliwia wejście do komórki gospodarza. Zakażenie COVID-19 powoduje m.in. burzę cytokin, ciężkie zapalenie płuc, niewydolność wielonarządową, uraz serca.

Przenoszenie następuje poprzez rozprzestrzenianie się wirusa poprzez dotyk lub aerozol. Powszechną drogą rozprzestrzeniania się tego wirusa są aerozole oddechowe zakażonej osoby. Podczas mowy ludzie emitują tysiące kropelek płynu ustnego na sekundę, które mogą pozostawać w powietrzu od 8 do 14 minut. COVID-19 jest wykrywalny do 3 godzin w aerozolach powierzchniowych, do 4 godzin – na miedzi, do 24 godzin – na tekturze i do 2-3 dni – na tworzywach sztucznych i stali nierdzewnej. Istnieje potrzeba dezynfekcji powierzchni potencjalnie narażonych na COVID-19, aby zapobiec transmisji.

Stosowanie środków dezynfekujących

Środek dezynfekujący w kontakcie z wirusem zmienia ochronny płaszcz białkowy, który traci swoją strukturę i agregaty, tworząc skupiska białek z innymi wirusami. Agencja Ochrony Środowiska USA zaleciła liczne środki dezynfekujące przeciwko COVID-19, w tym podchlorawy kwas (HOCl). Mechanizm dezynfekcji polega na niszczeniu ściany komórkowej drobnoustrojów lub wirusów, umożliwiając środkowi dezynfekcyjnemu ich zniszczenie lub inaktywację. Ten artykuł skupia się na HOCl.

Kwas podchlorawy

Idealny środek dezynfekujący i odkażający musi być nietoksyczny dla powierzchni, niekorozyjny, skuteczny w różnych formach i stosunkowo niedrogi. HOCl może być środkiem dezynfekującym w przypadku koronawirusów w gabinecie chirurgii szczękowo-twarzowej (OMS).

HOCl jest substancją endogenną u wszystkich ssaków i jest skuteczna przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów. Neutrofile, eozynofile, jednojądrzaste fagocyty i limfocyty B wytwarzają HOCl w odpowiedzi na uszkodzenie i zakażenie przez enzym związany z błoną mitochondrialną znany jako „oksydaza fosforanowa dinukleotydu nikotynamidoadeninowego wybuchu oddechowego”. HOCl wiąże się wybiórczo z nienasyconą warstwą lipidową. Między poziomami pH od 3 do 6 dominującym gatunkiem jest HOCl, który ma maksymalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe.

HOCl jest silnym utleniaczem. W roztworze wodnym dysocjuje na H + i OCl-, denaturując i agregując białka. HOCl niszczy również wirusy przez chlorowanie, tworząc chloraminy i rodniki z azotem, powodując pęknięcia jedno- i dwuniciowego DNA, czyniąc kwas nukleinowy bezużytecznym, a tym samym wirus staje się nieszkodliwy.

Jak powstaje HOCl?

HOCI najłatwiej wytworzyć, używając specjalnych generatorów wody (np. Ion Clean+, inna wersja TUTAJ). Wystarczy trochę soli i woda z kranu. Tego rodzaju generatory w kilka minut wytwarzają nietoksyczny, wielofunkcyjny i naturalny środek czyszczący. Zabija on nie tylko koronawirusy, ale i 99,9% zarazków oraz bakterii i pozwala na błyskawiczną dezynfekcję powierzchni. Do tego generator HOCI jest przenośny, można go bez problemu zabrać ze sobą. Przy okazji warto dodać, że generator HOCI także usuwa przykre zapachy, pleśń i grzyby.

Parametry, które wpływają na skuteczność HOCl jako środka dezynfekującego, obejmują czas kontaktu i stężenie. Metoda aplikacji również wpłynie na jego skuteczność dezynfekującą.

Stabilność rozwiązania

Rossi-Fedele i wsp. zbadali okres przechowywania HOCl, wystawiając go na światło słoneczne lub chroniąc go przed światłem słonecznym. Gdy roztwór HOCl był wystawiony na działanie światła słonecznego, redukcja chloru rozpoczęła się w czwartym dniu, a gdy był osłonięty przed światłem słonecznym – po czternastym dniu. Części na milion (ppm) to stężenie –OCl, który jest składnikiem aktywnym i jest znany jako wolny chlor (AFC) w roztworze. Roztwory HOCl są mniej stabilne pod wpływem promieniowania UV, światła słonecznego, kontaktu z powietrzem lub gdy temperatura roztworu wynosi powyżej 25 °C. Roztwory HOCl należy przechowywać w chłodnych, ciemnych miejscach i minimalizować kontakt z powietrzem. Woda do produkcji powinna zawierać jak najmniejsze stężenia jonów organicznych i nieorganicznych.

Stężenie związane z czasem potrzebnym do działania wirusobójczego

Wykazano, że HOCl inaktywuje różne wirusy, w tym koronawirusy, w mniej niż 1 minutę. W stężeniu 200 ppm HOCl jest skuteczny w odkażaniu obojętnych powierzchni przenoszących norowirusy i inne wirusy jelitowe w ciągu 1 minuty od czasu kontaktu. Po 10-krotnym rozcieńczeniu roztwory HOCl o stężeniu 20 ppm nadal były skuteczne w odkażaniu powierzchni środowiskowych przenoszących wirusy w 10-minutowym czasie kontaktu.

Wykorzystanie roztworu HOCI

Znaczenie rozmiaru aerozolu dla dezynfekcji i stosowania

Osoby pracujące w stomatologii i medycynie używające narzędzi chirurgicznych i szybkoobrotowych są narażone na ryzyko aerozolu. Aerozole definiuje się jako cząstki o średnicy poniżej 50 μm. Cząsteczki tej wielkości są na tyle małe, że unoszą się w powietrzu przez dłuższy czas, zanim osiądą na powierzchniach otoczenia lub dostaną się do dróg oddechowych. Dodatkowo w powietrzu operacyjnym mogą znajdować się jądra aerozolu lub kropelek nawet przez 30 minut po zabiegu.

Cząsteczki są klasyfikowane na podstawie wielkości:

grube cząstek – od 2,5 do 10 μm;
drobne cząstki – od 0,1 μm do mniej niż 2,5 μm;
najdrobniejsze cząstki – poniżej 0,1 μm.

Nos zazwyczaj filtruje cząsteczki powietrza większe niż 10 μm. Jeśli cząstka jest mniejsza niż 10 μm, może dostać się do układu oddechowego. Jeśli jest mniejszy niż 2,5 μm, może dostać się do pęcherzyków płucnych. Cząsteczka mniejsza niż 0,1 μm lub ultradrobna cząsteczka (jak wirus COVID-19) może dostać się do krwiobiegu lub zaatakować płuca.

Sotiriou i wsp. wykazali, że stężenia małych cząstek (< 0,5 μm) powstających podczas zabiegów stomatologicznych były znacznie wyższe niż stężenia większych cząstek (> 1 μm). Transmisja ultradźwiękowa i dźwiękowa podczas zabiegów niechirurgicznych charakteryzowała się największą częstością transmisji cząstek. Jedno z badań wykazało, że oprzyrządowanie ultradźwiękowe może przenosić 100 tys. drobnoustrojów na stopę przy aerozolowaniu do 6 stóp, a jeśli obecny jest niewłaściwy prąd powietrza, drobnoustroje mogą przetrwać od 35 minut do 17 godzin.

Płukanie ust

Jeśli HOCl jest używany do płukania jamy ustnej, należy założyć, że część płynu do płukania zostanie połknięta. W badaniu na zwierzętach oceniano ogólnoustrojowe i żołądkowo-jelitowe skutki spożycia HOCl z punktu widzenia jego stosowania w płynie do płukania ust. Siedemnaście myszy otrzymało swobodny dostęp do wody HOCl jako wody pitnej. Nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowych wyników w zakresie oględzin jamy ustnej, badań histopatologicznych lub pomiarów szorstkości powierzchniowego szkliwa.

Inne zastosowania kliniczne

W okulistyce HOCl jest stosowany w leczeniu zapalenia powiek poprzez zmniejszenie obciążenia bakteryjnego powierzchni skóry wokół oczu. Dwadzieścia minut po zastosowaniu roztworu higienicznego soli zawierającego HOCl w stężeniu 100 ppm uzyskano ponad 99% zmniejszenie obciążenia gronkowcami.

HOCl może być skuteczny w czyszczeniu powierzchni implantów zanieczyszczonych biofilmem. HOCl znacząco obniżył stężenie lipopolisacharydów Porphyromonas gingivalis w porównaniu z podchlorynem sodu i chlorheksydyną, a do tego był dobrze tolerowany przez tkanki jamy ustnej. HOCl znacząco redukował bakterie na szczoteczkach do zębów, był skuteczny jako płyn do płukania ust i do dezynfekcji szczoteczki do zębów.

W badaniu klinicznym dotyczącym leczenia ran dootrzewnowych pacjenci byli poddawani płukaniu jamy otrzewnej 100 ppm HOCl i płukaniu rany 200 ppm. Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Wykazano, że HOCl jest skutecznym środkiem zmniejszającym liczbę bakterii w ranach otwartych. W roztworze irygacyjnym w systemie ultradźwiękowym HOCl obniżył liczbę bakterii o 4 do 6 log. Do czasu ostatecznego zamknięcia liczba bakterii wzrosła do 105 w przypadku ran kontrolnych irygowanych roztworem soli fizjologicznej, ale pozostała na poziomie 102 lub mniej w przypadku ran nawadnianych HOCl. Pooperacyjne niepowodzenie zamknięcia wystąpiło u ponad 80% pacjentów w grupie z roztworem soli w porównaniu z 25% w grupie HOCl.

HOCI używa się także do dezynfekcji rąk. Antyseptyki do rąk są oparte na alkoholu lub są bezalkoholowe, zawierające związki antybiotyków. Środki odkażające na bazie chloru, w stężeniu od 50 do 100 ppm, są skuteczne przeciwko bakteriom i wirusom.

W badaniu przyjrzano się dezynfekcji ambulatoryjnych ośrodków chirurgicznych przy użyciu HOCl. Po oczyszczeniu pomieszczenia za pomocą HOCl znaleziono znacznie mniejszą liczbę bakterii niż w pokojach, które zostały poddane standardowemu czyszczeniu i dezynfekcji.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że konieczne stało się wdrożenie skutecznych środków, aby przeciwdziałać COVID-19. Chirurdzy jamy ustnej i szczękowo-twarzowej są w grupie wysokiego ryzyka, ale zapewniają pacjentom potrzebną opiekę. Ponieważ coraz więcej OMS i gabinetów chirurgicznych jest otwieranych, chociaż pandemia jeszcze się nie skończyła, konieczne jest zmniejszenie ryzyka przenoszenia COVID-19 między pacjentami a lekarzami. Powszechnie uważa się, że przy odpowiednim badaniu przesiewowym w połączeniu z odpowiednim sprzętem ochrony osobistej, prawdopodobieństwo zakażenia jest niskie. Celem tego artykułu było dostarczenie informacji dotyczących dezynfekcji w gabinecie klinicznym przy użyciu HOCl – stosunkowo niedrogiego, nietoksycznego, niekorozyjnego i dobrze przebadanego związku.

HOCl ma zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, w restauracjach, w branży spożywczej i w opiece zdrowotnej, w tym do leczenia i dezynfekcji ran przewlekłych. Zastosowanie HOCI okazało się korzystne w przypadku dezynfekcji dużych przestrzeni, takich jak gabinety lekarskie i dentystyczne, gdzie aerozole mogą unosić się w powietrzu przez dłuższy czas. Wiele właściwości HOCl sprawia, że może on być wybierany do dezynfekcji w warunkach OMS. Chociaż okres przechowywania HOCl jest stosunkowo krótki, w idealnych warunkach jest skuteczny do 2 tygodni. Można go wykonać na miejscu i niedrogo za pomocą przenośnych generatorów.


Tłumaczenie własne Symec Consulting jonizatory.eu na podstawie Hypochlorous Acid: A Review, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7315945/


Wszelkie materiały, artykuły (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone na serwisie „jonizatory.eu” chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Ich kopiowanie lub modyfikacje będą zgłaszane do odpowiednich służb.

Udostępnij:
Poprzedni Wodór cząsteczkowy (H2) jako potencjalna metoda leczenia zmęczenia ostrego i chronicznego 07 czerwca 2021 Następny Terapia wodorem – jakie dolegliwości? 28 lipca 2021
Podobnie wpisy z kategorii