Wróć do listy publikacji

Jak działa oczyszczacz powietrza?

16 grudnia 2022
 • Artykuły o powietrzu
Jak działa oczyszczacz powietrza

Coraz więcej danych dotyczących jakości powietrza w Polsce jest alarmujących. Zanieczyszczonym powietrzem oddychamy w naszych domach, na ulicy i w miejscu pracy. Najgorzej jest w okresie jesienno-zimowym, czyli w sezonie grzewczym, gdy powietrze, którym oddychamy, zanieczyszcza smog. Wszelkie mikroskopijne pyłki unoszące się w powietrzu powodują różne dolegliwości i choroby. Aby mieć czyste powietrze w domu, warto zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza.

Według danych przedstawionych przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), aż 99% światowej populacji zamieszkuje regiony, gdzie jakość powietrza nie spełnia norm wskazanych przez WHO. W 2016 roku zła jakość powietrza przyczyniła się do 4,2 mln zgonów na świecie.

Raport UN Global Compact Network Poland wskazuje, że w ostatnich dziesięciu latach jakość powietrza w Polsce się poprawiła, mniej jest w nim takich substancji jak dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawieszony PM10 i PM 2,5 oraz metali ciężkich: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni). Jednocześnie stężenia głównych zanieczyszczeń wciąż nie spełniają norm zleconych przez WHO.

W 2020 roku najczystszym powietrzem w Polsce oddychali mieszkańcy północnych części kraju, tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Natomiast największe zanieczyszczenia w powietrzu odnotowano w województwach na południu i w centrum Polski.

Największymi źródłami emisji pyłu PM10 w Polsce jest niska emisja (46%), przemysł (20%), rolnictwo (12%), transport drogowy (10%), energetyka (7%) i inne źródła (7%). Za największe źródło emisji benzo(a)pirenu uważana jest niska emisja (84%) (źródło; https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/jakosc-powietrza-Polska-szkodliwe-substancje-raport-zalecenia-11433.html).

Powietrze – czego nie powinno zawierać?

Powietrze, którym oddychamy, to mieszanina gazów. Ich skład znacząco wpływa na nasze zdrowie. Wyróżnia się w nim składniki, które można nazwać stałymi i takie, które uważane są za zmienne.

Powietrze składa się z azotu, tlenu, argonu, dwutlenku węgla, neonu, helu, metanu, kryptonu, wodoru i ksenonu. Dodatkowo mogą znaleźć się w nim zawiesiny mineralne i organiczne, do których zaliczamy pyły, a także zarodniki roślin.

Oddychając powietrzem, najpierw je wdychamy, potem wydychamy. Skład powietrza  wdychanego i wydychanego jest inny.

Powietrze wdychane zawiera:

 • azot – 78%;
 • tlen – 21%;
 • inne gazy – 1%;
 • dwutlenek węgla – 0,04%.

Natomiast powietrze wydychane zawiera:

 • azot – 78%;
 • tlen – 17%;
 • dwutlenek węgla – 4%;
 • inne gazy – 1%.

Niestety, często w powietrzu można znaleźć elementy, których tam nie powinno być. Najczęściej to pyły i zanieczyszczenia wynikające z działalności człowieka i pochodzące na przykład z kominów fabryk, samochodów, z pieców zasilanych węglem itp.

Popularny smog tworzą następujące składniki:

 • dwutlenek siarki;
 • dwutlenek azotu;
 • tlenek węgla;
 • benzen;
 • ozon;
 • pył drobny PM 2,5;
 • pył drobny PM 10, w tym także również metale ciężkie, tj. ołów, arsen, nikiel, kadm oraz benzo(a)piren.

Wszystkie te składniki są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wpływają także negatywnie na rośliny. Zanieczyszczenia takie trafiają do naszego układu oddechowego, powodując różne dolegliwości, dodatkowo doprowadzają do zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego. Na ratunek może nam przyjść jednak oczyszczacz powietrza.

Jak działa oczyszczacz powietrza?

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem to urządzenie, które filtruje powietrze i usuwa z niego różne zanieczyszczenia jak smog, alergeny, wirusy i grzyby.

Oczyszczacz zasysa powietrze do swojego wnętrza, tam dochodzi do jego filtracji oraz jonizacji, jeśli urządzenie posiada taką funkcję. Następnie oczyszczone z zanieczyszczeń powietrze jest uwalniane do pomieszczenia. W zależności od modelu oczyszczacz może mieć kilka różnych filtrów, z których każdy oczyszcza powietrze z innego rodzaju zanieczyszczeń. Dodatkowo urządzenie może jonizować powietrze, co daje jeszcze lepsze rezultaty, ponieważ jonizacja zapewnia równowagę jonową i zapobiega przenoszeniu się drobnoustrojów w powietrzu. Oczyszczacz powietrza może również likwidować brzydkie zapachy, na przykład te powstające z dymu papierosowego.

Oczyszczacz powietrza usuwa następujące rodzaje zanieczyszczeń:

 • dym papierosowy oraz smog;
 • cząsteczki kurzu i roztocza kurzu domowego;
 • drobnoustroje, wirusy i bakterie;
 • alergeny, pyłki, zarodniki grzybów;
 • brzydkie zapachy.

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać?

Oczyszczacz powietrza to idealne urządzenie dla osób mieszkających w dużym mieście, gdzie występuje wysokie stężenie pyłów oraz dla osób starszych, często chorujących, a także dla alergików. Wybierając urządzenie do domu, warto zadbać o to, aby miało jak najwięcej filtrów. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że pozbędziemy się z powietrza wszystkich szkodliwych zanieczyszczeń, także tych najmniejszych jak pyłki lotne i niewidocznych (grzyby, wirusy itp.).

Na rynku można znaleźć wiele różnych urządzeń, które mają poprawić jakość otaczającego nas powietrza. Przykładem jest wysokiej klasy oczyszczacz powietrza firmy lon System. Dzięki zastosowanym w nim filtrom usuwa nawet najmniejsze zanieczyszczenia o  wielkości 0,01 mikrometra. Dodatkowo urządzenie emituje jony ujemne za pomocą szczotki węglowej i nie emituje szkodliwego ozonu. Zastosowany w oczyszczaczu filtr elektrostatyczny neutralizuje zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, co powoduje wolniejsze ich osiadanie na podłogę, ściany i meble.

Tylko w ciągu godziny każdy człowiek robi średnio 900 wdechów. W ten sposób wprowadzamy do płuc około 7,5 litra powietrza na minutę. Niestety, wraz z nim do naszych płuc i organizmu dostają się szkodliwe zanieczyszczenia, które odpowiadają za wiele dolegliwości i chorób. Jeśli chcemy, aby powietrze, którym oddychamy w domu, było czyste i zdrowe, warto zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza z jonizatorem.


Wszelkie materiały, artykuły (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone na serwisie „jonizatory.eu” chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Ich kopiowanie lub modyfikacje będą zgłaszane do odpowiednich służb.

Udostępnij:
Do czego służy ozonator powietrza? Poprzedni Do czego służy ozonator powietrza? 16 grudnia 2022 Następny Woda alkaliczna – jak często należy ją pić? 16 grudnia 2022
Podobnie wpisy z kategorii