Struktura i cząsteczka wody dla zdrowia.

Woda jest zbudowana z kilku połączonych ze sobą molekuł. Woda pochodząca z rzeki lub z kranu jest zwykle zbudowana jest z ok. 10 klastrów H2O. Przeciwutleniająca woda alkaliczna jonizowana składa się z ok. 5-6 klastrów cząsteczek wody o strukturze pięcio lub sześciokątnej i jak udowodniono w badaniach ma lepsze zdolności penetracyjne w porównaniu ze zwykła wodą.
Woda w komórkach zdrowego człowieka ma zdecydowanie alkaliczną i jest zbudowana z mniejszej liczby cząsteczek wody. Z kolei cząsteczki wody otaczające komórkę rakową mają wysoką kwasowość i są większe.
Czym jest woda?
Woda działa jak komórka elektryczna podtrzymująca życie w wyniku reakcji chemicznych.Woda jest również ważnym katalizatorem zawierającym podstawowe minerały, które uzupełniają jej zdolność do inicjowania reakcji chemicznych.Woda jest rozpuszczalnikiem dwubiegunowości, rozpuszczającym wiele pierwiastków. Woda składa się z dwóch cząsteczek wodoru powiązanych jedną cząsteczką tlenu H2O. Atom wodoru posiada proton i krążący wokół niego elektron. Jądro atomu tlenu ma rdzeń i wokół niego krąży 8 elektronów. Sześć z nich jest w stanie metastabilnym i znajduje się na zewnątrz. Te metastabilne elektrony mają podobne charakterystyki wiązań chemicznych, aż do chwili gdy stają się 8-mioma elektronami, co stanowi wytłumaczenie faktu, że w cząsteczce wody 1 atom tlenu jest wiązany 2 atomami wodoru tworzącymi parę.
Kim jestem?
Woda jest podstawową potrzebą i jednym z najważniejszych surowców warunkujących istnienie organizmów ziemskich, zarówno zwierząt jak i roślin. Jest tak nie tylko dlatego, że organizm ludzki z 70-80% składa się z wody, ale także dlatego, że miliardy komórek w ludzkim organizmie nie mogą się rozrastać, rozmnażać i funkcjonować bez wody. Oznacza to, że jakość wody może nas leczyć ale potrafi nam także szkodzić.
Jestem wodą?
Bez wody człowiek nie może być zdrowy. Istnieje jedna ważna zasada „bez wody  nie ma życia”, natomiast „bez dobrej wody nie ma zdrowia i dobrego samopoczucia”. Oznacza to również, że nie pijąc wody narażamy się na wiele chorób.
Podobnie jak brak jedzenia sprawia, że czujemy głód, tak brak wody prowadzi w naszym organizmie do utraty zdrowia, a w konsekwencji do choroby i bólu. Picie wody nie tylko gasi pragnienie, ale w znacznym stopniu wpływa na metabolizm, zdrowie, choroby i proces starzenia się.
Nasze ciało zbudowane jest z komórek, które w 70% są wodą, Krew z kolei w 83% składa się z wody, komórki i krew (białe i czerwone krwinki) są fundamentem żywego organizmu. Ponieważ niszczenie lub zanieczyszczenie krwi bezpośrednio prowadzi do choroby woda odgrywa główną rolę w utrzymywaniu prawidłowego stanu komórek i krwi, nie mówiąc już o całym organizmie.
Potrzeba niewiele czasu, od 30 sekund do 20 minut, aby nasz organizm przyswoił wodę i aby, woda zaczęła działać na poszczególne organy.
W ciągu niecałej minuty po wypiciu woda dostaje się do krwi i do mózgu, na dotarcie do skóry potrzeba 10 min., zaś w ciągu 20 min. woda dociera do nerek, wątroby i do serca. W obiegu wody najważniejszą rolę odgrywają minerały. Różne minerały zawarte w wodzie przemieszczają się przez naczynia krwionośne i umożliwiają organom ich prawidłowe funkcjonowanie. Można zatem stwierdzić, że zarówno jakość jak i struktura wody mają ogromne znaczenie.
Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa woda dla naszego organizmu, powinniśmy przyjrzeć się z bliska jej składnikom i strukturze, aby coraz lepiej to rozumieć.
*O autorze:
Dr. Jeon Hyoung-tag specjalizuje się w działalności rozwojowej w dziedzinie bio-ceramiki. od 1986r. głównie kuleczkami o właściwościach antybakteryjnych, oczyszczających powietrze, sprzyjających fotokatalizie i poprawianiu właściwości wody. Obecnie piastuje stanowisko profesora badawczego w Dziale Współpracy Uczelni z Przemysłem oraz jest profesorem Uniwersytetu Woosuk na Wydziale Nowoczesnych Materiałów. Jest ekspertem w dziedzinie bioceramiki (woda i mikrobiologia) i powiązanych dziedzinach.
Przygotowanie i tłumaczenie Symec Consulting
Kopiowanie bez zgody podlega prawom autorskim i będzie surowo ścigane wg. przepisów prawa.

 

Struktura i cząsteczka wody dla zdrowia.
5 (100%) 3 votes

Przeciwutleniające działanie wody nasyconej wodorem strażnikiem zdrowia.

90% chorób dotykających organizm człowieka jest spowodowanych przez działanie wolnych rodników odkładających się w ludzkim organizmie. Wolne rodniki, które nie są eliminowane z organizmu powodują stany zapalne i starzenie się. Aby wyeliminować przyczyny stanów zapalnych i starzenia się należy spożywać przeciwutleniacze w postaci suplementów diety, takich jak np. witamina C lub wodę nasyconą wodorem. Wg. doniesień z Japonii i Korei Płd. już 1 lub 2 szklanki wody nasyconej wodorem pomogą usunąć wolne rodniki i oczyścić organizm. Poza tym, woda nasycona wodorem dobrze wpływa na skórę i komórki ludzkiego organizmu, pozwala zwalczyć stany zapalne przez co zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym. Woda z generatora wodoru wpływa wspomagająco na organizm i wg. wielu doniesień opóźnia procesy starzenia. Jej działanie jest 170 razy bardziej skuteczne niż w przypadku witaminy C. 860 razy bardziej skuteczne niż koenzymów.Woda z wodorem

Przeciwutleniające działanie wody nasyconej wodorem strażnikiem zdrowia.
5 (100%) 4 votes

Elektroliza SPE/PEM – innowacyjna technologia.

Elektroliza SPE/PEM – innowacyjna technologia generowania wody o dużej zawartości wodoru.

Woda o dużej zawartości wodoru charakteryzuje się wysoką zawartością cząsteczek nasyconego wodoru (H2) jest obecnie przedmiotem ponad 500 badań naukowych opisujących ponad 140 różnych schorzeń.

Różne testy wskazują na doskonałe, selektywne zdolności przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciw apoptozowe oraz możliwość wsparcia sygnalizowania komórkowego. Woda ta różni się od wody generowanej przez elektroniczne jonizatory wody, ponieważ nie zwiększa współczynnika pH otrzymanej wody, natomiast zwiększa poziom potencjału redox przeciwutleniaczy i poziom nasyconego wodoru.

Jest kilka sposobów produkowania wodoru, jednym z nich jest elektroliza SPE/PEM.

Nasze produkty umożliwiające uzyskanie wody o dużej zawartości wodoru wykorzystują technologię SPE (polimerowych elektrolitów litych) natomiast płytka do elektrolizy wykorzystuje membranę PEM (membrana wymiany protonów), umożliwiając uzyskanie CZYSTEJ i BEZPIECZNEJ wody o wysokiej zawartości wodoru, wolnej od takich produktów jak OZON, CHLORKI i inne UTLENIACZE.

W przypadku braku zastosowania elektrolizy opartej na technologii SPE/PEM w generatorach H2, generowana woda nie jest czysta w 100% i może zawierać ozon, chlorki i inne produkty uboczne, które nie powinny być wprowadzane do organizmu.

Generatory wodoru/urządzenia wykorzystujące elektrolizę SPE/PEM produkują wodę o zawartości wodoru rzędu 1000 – 1400 ppb (części na miliard) w krótkim czasie. Woda taka charakteryzuje się wysokim potencjałem redox, natomiast potencjał redukcji wodoru kształtuje się na poziomie -450~-550mV a nawet wyższym.

Woda o dużej zawartości wodoru wygenerowana w ten sposób ma neutralny współczynnik pH, który czyni ją przydatną dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia. Woda ta jest bardzo korzystna dla organizmu ludzkiego, ponieważ z natury większość zdrowych organów i płynów ustrojowych również ma neutralne pH.

Ponieważ nie następuje zmiana współczynnika pH (stężenia jonów wodoru) w trakcie procesu generowania wody nasyconej wodorem nie występuje tu kontrowersyjna kwestia dotycząca wad i zalet wody wysoko alkalicznej.

Jaki rodzaj wody o wysokim nasyceniu wodorem pijesz?

PEM vs Zwykła elektroliza

 

Technologia PEM/SPE z membraną wymiany protonów

Zwykła elektroliza

1.      Wzbogacenie wody czystym wodorem H2, bez produktów ubocznych takich jak (O2, O3, Cl2)

2.      Usuwanie tlenu z wody.

3.      Produkcja wodoru H2 nie zależy od poziomu zawartości minerałów w wodzie.

4.      Możliwość stosowania wody destylowanej lub uzyskanej drogą odwróconej osmozy.

5.      Wysokie stężenie wodoru (ponad 1 ppm)

6.      Wysoka żywotność elektrody

1.      Wzbogacenie wody wodorem przy jednoczesnym występowaniu produktów ubocznych (O2, O3, Cl2) jeżeli nie zastosowano 100% czystej wody.

2.      Brak usuwania tlenu z wody

3.      Produkcja wodoru jest zależna od obecności minerałów w wodzie.

4.      Konieczność stosowania wody pitnej o dużej zawartości minerałów.

5.      Niewielkie stężenie wodoru (mniej niż 0,8 ppm)

6.      Niska żywotność elektrody.

Schemat membrany wymiany protonów (PEM) jest sercem urządzenia do nasycania wodorem opartego na działaniu ogniw elektrolitycznych. Membrana PEM wraz z polimerowym elektrolitem litym SPE różni się znacznie od membran stosowanych w zwykłych jonizatorach alkalicznych. Poniżej znajduje się schemat zawierający opis komponentów i streszczenie procesów chemicznych zachodzących podczas produkcji wodoru. 1) Woda na anodzie jest źródłem dodatnich jonów wodoru H+. 2) Membrana PEM umożliwia migrację jonów H+ z anolitu na katodę. 3). Na katodzie, jony wodoru H+ łączą się z elektronami ze źródła zasilania (reakcja redox) aby utworzyć atomy wodoru, które łączą się ze sobą produkując wodór w postaci gazu H2 4). Tlen w postaci gazowej, który jest produkowany na anodzie (w wyniku utleniania wodorotlenku) musi znaleźć ujście – w przeciwnym wypadku zamiast tlenu może powstawać chlorek w postaci gazowej o stężeniu zależnym od zawartości chloru w wodzie wyjściowej. 5). Membrana PEM zawiera elektrolit (SPE, polimerowy elektrolit lity, przewodnik elektryczny) dlatego też elektroliza nie jest zależna od obecności minerałów w wodzie wyjściowej. 6). Niższy opór elektryczny pomiędzy anodą i katodą skutkuje niższym spadkiem napięcia i przekłada się na skuteczniejszą produkcję H2. 7). Ponieważ współczynnik pH wody pitnej nie ulega zwiększeniu, taki rodzaj działania nie sprzyja wydzielaniu się wapnia, co w znacznym stopniu zmniejsza stopień narastania kamienia w układzie. Technologia PEM została stworzona przez pana Randy’ego Sharpe.

Membrana PEM schemat

Membrana PEM schemat

 KRÓTKI OPIS:

* Elektroliza wykorzystująca technologię SPE/PEM jest nową, innowacyjną metodą generowania wodoru.

* Generatory/urządzenia produkujące wodę nasyconą wodorem korzystające z technologii SPE/PEM pozwalają na uzyskanie BEZPIECZNEJ i CZYSTEJ wody o wysokiej zawartości wodoru.

* W wodzie NIE MA OZONU, CHLORKÓW i innych TLENKÓW

* Wysokie stężenie wodoru 1000 – 1400 ppb (1-1,4 ppm) uzyskiwane w bardzo krótkim czasie.

* Wysoka moc redox – potencjał redukcji wodoru rzędu -450~-550mV i więcej.

* Wygenerowana woda o dużej zawartości wodoru ma neutralny współczynnik pH co czyni ją przydatną dla każdego.

* Woda: Lekka i prosta do picia w porównaniu z wodą z kranu.

* Dzienne spożycie: wg. potrzeb i własnych spostrzeżeń, ogólne zalecenia mówią o piciu co najmniej 2 litry wody dziennie.

* Stosowanie: Bez ograniczeń wiekowych.

Elektroliza SPE/PEM – innowacyjna technologia.
5 (100%) 2 votes

Woda nasycona wodorem, a sportowcy

Zahamowanie uszkodzeń DNA

<<Metoda weryfikacji>>

Sportowcy spożywali dwa rodzaje wody przez dwa następujące po sobie tygodnie (330ml/3x dziennie), po czym porównano stopień uszkodzeń DNA spowodowanych przez reaktywne formy tlenu.

B – Woda nasycona wodorem, A – woda mineralna

Gdy DNA ulega uszkodzeniom spowodowanym przez reaktywne formy tlenu, uszkodzenia są naprawiane przez enzymy. 8-OHdG jest produkowany w trakcie tego procesu, transportowany przez układ krwionośny i wydzielany w moczu. Obserwowano stopień uszkodzenia DNA poprzez pomiary zawartości tej substancji w moczu (stopień produkcji). 8-OHdG jest markerem tlenowego uszkodzenia DNA

Continue reading

Woda nasycona wodorem, a sportowcy
5 (100%) 1 vote

ŻYWIENIE, RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA I STRES OKSYDACYJNY

WŻywienie i równowagaszyscy wiedzą, że żywienie odgrywa bardzo ważną rolę dla zdrowia organizmu. W rzeczywistości, nie tylko ze względu na fakt, że prawidłowe żywienie często zapobiega nadwadze i związanym z nią patologiami, ale także ze względu na właściwości antyoksydacyjne i alkalizujące wielu z przyjmowanych pokarmów.
Continue reading

ŻYWIENIE, RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA I STRES OKSYDACYJNY
Oceń stronę

CZYM JEST STARZENIE?

Odpowiedź jest bardzo prosta.

Proces starzenia, który rozpoczyna się już w pierwszych chwilach naszego życia, polega na kumulowaniu się niewydalonych odpadów. W wyniku kumulacji toksyn, komórki uszkadzają się, ponieważ organizm, aby zneutralizować kwasy, ucieka się do minerałów obecnych w naszych zębach, kościach, paznokciach i skórze. Czy możecie sobie wyobrazić dom z którego każdego dnia usuwa się tylko 99,9% odpadów? Po kilku dniach nasz dom wydawałby bardzo nieprzyjemne zapachy.

“Zasadniczo, starzenie się to nic innego jak stałe zatrucie w wynikające z obecności kwaśnych odpadów”*

(na podstawie “La salute attraverso l’eliminazione delle scorie” autorstwa Petera Jentschura)

Skąd pochodzą kwasy, które wyjaławiają nasz organizm z substancji mineralnych? Organizm próbuje zneutralizować te kwasy możliwie jak najszybciej, aby nie doszło do zaburzenia funkcji komórek, organów i gruczołów. Aby tego dokonać, potrzebuje substancji mineralnych, które wiążąc się z kwasami tworzą tzw. odpady

– kwas moczowy  ze spożycia mięsa i rozpadu komórek.

– kwas mlekowy z wysiłku fizycznego.

– kwas taninowy, ze spożycia czarnej herbaty i kawy.

–  nikotyna, z palenia tytoniu.

– kwas siarkowy, ze wzdęć i mięsa wieprzowego.

– kwas acetylosalicylowy ze środków przeciwbólowych.

– kwas octowy ze spożycia słodyczy i tłuszczów.

– kwas szczawiowy, z rabarbaru, szpinaku i kakao.

– kwas azotowy z peklowanego mięsa, serów z dodatkiem wapnia i sodu.

– kwas węglowy, z gazowanych napojów (coca-cola, sprite).

– kwas solny ze stresu, lęku i złości.

A jakimi zapasami mineralnymi dysponujemy? Filary na jakich opiera się nasze zdrowie i uroda, i z których organizm czerpie, aby zahamować działanie kwasów, to

– włosy i owłosiona skóra co skutkuje wypadaniem włosów (łysienie).

– paznokcie.

– skóra, co powoduje powstawanie zmarszczek i cellulitu.

– kości, co prowadzi do osteoporozy, artretyzmu, zwyrodnienia stawów.

– naczynia, czyli żyły, w których odkłada się cholesterol,

– tkanka chrzęstna, torebki, ścięgna,

– krew (także plazma).

CZYM JEST STARZENIE?
Oceń stronę

Baza wiedzy: ORP wody pitnej- efekty dla zdrowia?

Znaczenie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP)

Regulacje dopuszczające rodzaje wód zarówno na basenach, centrach SPA oraz wody pitnej są standaryzowane poprzez normy narodowych instytucji poszczególnych krajów. Celem prewencji przed zawiązywaniem się bakterii, stacje uzdatniania wody dodają np. chlor, który m.in. podnosi dodatnie ORP wody. Wyższe dodatnie ORP sprawia, że woda ma właściwości bakteriobójcze. Natomiast, istotny element jakim jest ORP pitnej wody nie jest regulowane przez wspomniane normy.

Środowisko wewnętrzne zdrowego człowieka ma zawsze ujemny potencjał redukcyjny, dla większości ludzi jest to -350mv. (O. Bergeim, et al. Oxidation-reduction potentials of the contents of the intestinal tract. Journal of Bacteriology. V 49, No. 5, p. 453-458. May 1948.)
Mając na uwadze powyższe można wysunąć stwierdzenie, że optymalna woda do picia powinna mieć ujemne ORP. Pitna woda z dodatnim ORP zmniejsza redukcyjny potencjał ORP kosztem zużycia energii z błon komórkowych, na podstawie (V.I. Prilutsky, et al. Electrochemically activated water: anamalous properties, mechanism of biological action. M. VNIII of Medical Engineering, p 232. Moscow 1997)
ORP wody kranowej, większość dostępnych wód butelkowanych, także wody deszczowej waha się w przedziale dodatniego potencjału 180-200/240mV w zależności od miejsca. Można więc przyjąć, że woda kranowa jest słabym antyoksydantem.
W jednym z badań wykazano, że w komórkach mięśni szkieletowych szczura woda mineralna przesunęła wewnątrzkomórkowy poziom redoks o 6-10% utleniającego, gdzie woda kranowa zawierająca chlor podniosła ten poziom o 25%.

Niskie ORP zauważalne jest w niektórych płynach biologicznych człowieka; np. w ślinie zdrowego człowieka, mleko matki występuje ujemne ORP na poziomie -70mV. Podobnie jest w przypadku świeżo wyciskanych soków warzywnych, np. ORP soku z marchewki – 50mV.

Na podstawie: (GONCHARUK, V. V., BAGRII, V. A., MEL’NIK, L. A., CHEBOTAREVA, R. D. & BASHTAN, S. Y. (2010). The use of redox potential in water treatment processes. Journal of Water Chemistry and Technology 32, 1-9.)

Przypis: ORP i mV

ORP  (potencjał redukcji utleniania-w skrócie potencjał redoks) oznaczenie wyrażone mV (miliwoltach),mierzone miernikiem; pomiar mówi nam, czy dany płyn posiada zdolności redukcyjne (może oddać lub przyjąć elektron. Różnica w zakresie możliwości oddania lub przyjęcia elektronu to redoks.
Alkaliczna woda jonizowana przyjmuje ujemne ORP w zależności od składu wody zasilającej jonizator.
Poniżej na zdjęciu przykładowy test sprawdzający ORP alkalicznej wody jonizowanej;

Woda kranowa ORP + 160 po jonizacji przez jonizator Alkamedi AML3000S na programie wody alkalicznej ORP przyjmuje wartość ujemną -529 jak na zdjęciu:
WP_006069 P-czno (1)

Baza wiedzy: ORP wody pitnej- efekty dla zdrowia?
Oceń stronę

Chanson Miracle Max Royale – podblatowy

Chanson Miracle Max Royale to najnowszy model z serii zaprezentowany pod koniec 2014 roku. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie jonizatorów wody na świecie. Royale został wprowadzony celem uzupełnienia oferty dla najbardziej wymagających klientów. Śmiało można powiedzieć, że to konkretne urządzenie wkracza w nowy etap i przełamuje kolejne bariery w sektorze welness& fitness.

Chanson Miracle Max Royale – podblatowy
Oceń stronę

Chanson Revolution

Jonizator wody alkalicznej Revolution jest najnowocześniejszym i najbardziej wydajnym urządzeniem mającym profesjonalne zastosowanie. Niezbędny tam gdzie zużycie pitnej wody jest większe np.  restauracje, kluby fitness, welness, SPA, salony piękności

W lutym 2015 Chanson Revolution w pakiecie z ekonomicznym systemem NANO filtracji w konkurencyjnej cenie – zadzwoń po szczegóły i promocyjną ofertę.

Chanson Revolution
Oceń stronę

Chanson vs-70

Jonizator VS-70 jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zapewnić sobie najwyższą jakość żywej wody i jednocześnie oszczędzić miejsce w swojej kuchni.
W styczniu 2015 Chanson VS-70 w pakiecie z ekonomicznym systemem NANO filtracji NF50 w konkurencyjnej za 1zł. cenie-zadzwoń po szczegóły.

Chanson vs-70
Oceń stronę