Struktura i cząsteczka wody dla zdrowia.

Woda jest zbudowana z kilku połączonych ze sobą molekuł. Woda pochodząca z rzeki lub z kranu jest zwykle zbudowana jest z ok. 10 klastrów H2O. Przeciwutleniająca woda alkaliczna jonizowana składa się z ok. 5-6 klastrów cząsteczek wody o strukturze pięcio lub sześciokątnej i jak udowodniono w badaniach ma lepsze zdolności penetracyjne w porównaniu ze zwykła wodą.
Woda w komórkach zdrowego człowieka ma zdecydowanie alkaliczną i jest zbudowana z mniejszej liczby cząsteczek wody. Z kolei cząsteczki wody otaczające komórkę rakową mają wysoką kwasowość i są większe.
Czym jest woda?
Woda działa jak komórka elektryczna podtrzymująca życie w wyniku reakcji chemicznych.Woda jest również ważnym katalizatorem zawierającym podstawowe minerały, które uzupełniają jej zdolność do inicjowania reakcji chemicznych.Woda jest rozpuszczalnikiem dwubiegunowości, rozpuszczającym wiele pierwiastków. Woda składa się z dwóch cząsteczek wodoru powiązanych jedną cząsteczką tlenu H2O. Atom wodoru posiada proton i krążący wokół niego elektron. Jądro atomu tlenu ma rdzeń i wokół niego krąży 8 elektronów. Sześć z nich jest w stanie metastabilnym i znajduje się na zewnątrz. Te metastabilne elektrony mają podobne charakterystyki wiązań chemicznych, aż do chwili gdy stają się 8-mioma elektronami, co stanowi wytłumaczenie faktu, że w cząsteczce wody 1 atom tlenu jest wiązany 2 atomami wodoru tworzącymi parę.
Kim jestem?
Woda jest podstawową potrzebą i jednym z najważniejszych surowców warunkujących istnienie organizmów ziemskich, zarówno zwierząt jak i roślin. Jest tak nie tylko dlatego, że organizm ludzki z 70-80% składa się z wody, ale także dlatego, że miliardy komórek w ludzkim organizmie nie mogą się rozrastać, rozmnażać i funkcjonować bez wody. Oznacza to, że jakość wody może nas leczyć ale potrafi nam także szkodzić.
Jestem wodą?
Bez wody człowiek nie może być zdrowy. Istnieje jedna ważna zasada „bez wody  nie ma życia”, natomiast „bez dobrej wody nie ma zdrowia i dobrego samopoczucia”. Oznacza to również, że nie pijąc wody narażamy się na wiele chorób.
Podobnie jak brak jedzenia sprawia, że czujemy głód, tak brak wody prowadzi w naszym organizmie do utraty zdrowia, a w konsekwencji do choroby i bólu. Picie wody nie tylko gasi pragnienie, ale w znacznym stopniu wpływa na metabolizm, zdrowie, choroby i proces starzenia się.
Nasze ciało zbudowane jest z komórek, które w 70% są wodą, Krew z kolei w 83% składa się z wody, komórki i krew (białe i czerwone krwinki) są fundamentem żywego organizmu. Ponieważ niszczenie lub zanieczyszczenie krwi bezpośrednio prowadzi do choroby woda odgrywa główną rolę w utrzymywaniu prawidłowego stanu komórek i krwi, nie mówiąc już o całym organizmie.
Potrzeba niewiele czasu, od 30 sekund do 20 minut, aby nasz organizm przyswoił wodę i aby, woda zaczęła działać na poszczególne organy.
W ciągu niecałej minuty po wypiciu woda dostaje się do krwi i do mózgu, na dotarcie do skóry potrzeba 10 min., zaś w ciągu 20 min. woda dociera do nerek, wątroby i do serca. W obiegu wody najważniejszą rolę odgrywają minerały. Różne minerały zawarte w wodzie przemieszczają się przez naczynia krwionośne i umożliwiają organom ich prawidłowe funkcjonowanie. Można zatem stwierdzić, że zarówno jakość jak i struktura wody mają ogromne znaczenie.
Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa woda dla naszego organizmu, powinniśmy przyjrzeć się z bliska jej składnikom i strukturze, aby coraz lepiej to rozumieć.
*O autorze:
Dr. Jeon Hyoung-tag specjalizuje się w działalności rozwojowej w dziedzinie bio-ceramiki. od 1986r. głównie kuleczkami o właściwościach antybakteryjnych, oczyszczających powietrze, sprzyjających fotokatalizie i poprawianiu właściwości wody. Obecnie piastuje stanowisko profesora badawczego w Dziale Współpracy Uczelni z Przemysłem oraz jest profesorem Uniwersytetu Woosuk na Wydziale Nowoczesnych Materiałów. Jest ekspertem w dziedzinie bioceramiki (woda i mikrobiologia) i powiązanych dziedzinach.
Przygotowanie i tłumaczenie Symec Consulting
Kopiowanie bez zgody podlega prawom autorskim i będzie surowo ścigane wg. przepisów prawa.

 

Struktura i cząsteczka wody dla zdrowia.
5 (100%) 3 votes